Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling fredag d. 9. marts 2018 kl. 18:30

 

Formanden bød velkommen og bad forsamlingen om at rejse sig, og holde et minuts stilhed for dem som ikke er blandt os mere.

46 deltagere

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Johannes Rode
  Johannes blev valgt.

Bekendtgjorde at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet      d. 29. januar 2018 på Facebook, mail og i klubhuset.

2. Formandens beretning:  

Velkommen til generalforsamlingen i Lund Flugtskydningsforening. Det er igen i år en stor fornøjelse at se, så mange har valgt at bruge en fredag aften på foreningen. Jeg vælger at tro det er generalforsamlingen, spisningen og det hyggelige samvær der i lige dele har lokket jer til. Jeg har igen i år bestræbt mig på at aflægge min beretning som en fyldestgørende og positiv gennemgang af året i foreningen, som jeg ser den, et år der har været præget af ekstra stor aktivitet. Skandinavisk Sporting Mesterskab, ombygninger i klubhuset og meget mere det, det kommer jeg tilbage til når jeg, som jeg plejer, gennemgår årets gang i foreningen.

Når vi nu er samlet her til Generalforsamling og dermed afslutningen på sæsonen 2017, et af årets højdepunkter i foreningen, en dag jeg har glædet mig til. Ind imellem kan jeg godt komme til at spekuler på om jeg og bestyrelsen griber tingene rigtig an, bliver det for meget til daglig drift og for lidt til nytænkning og visioner, husker vi nu altid at få sagt tak for hjælpen, få givet det skulder klap som giver fornyet energi, gribe de idéer og muligheder som viser sig, få fordelt opgaverne ligeligt så ikke nogen bliver, eller føler sig overbelastede eller oversete. Jeg er helt sikkert ind imellem, gået forbi nogen uden at hilse eller høre ordentlig efter, speciel i forbindelse med store stævner. Det er ikke af ond vilje men måske, fordi jeg har for meget om ørerne og vil nogen sikkert mene for lidt imellem dem, det skal blive bedre. Vi er nået til et punkt, hvor der ikke rigtigt er muligheder for at udvide anlægget, hvert et hjørne er udnyttet. Så skal vi udvikle os videre skal det være i form af nye aktiviteter i de bestående rammer. Vi er i bestyrelsen altid åbne for nye idéer og tiltag, men forvent nu ikke mirakler, ting kan godt tage tid.

Nu som lovet, tilbage til gennemgangen af sæsonen 2017. Det har været et rigtigt godt år for foreningen vel nok det bedste i foreningens historie. Der er i 2017 investeret små 125 tusinde kroner i nye toiletter, lager, brugte kaste maskiner og vandværks tilslutning, mere om det når vi kommer til regnskabet. Det glæder mig også i år at kunne konstatere fremgang i vores ungdomsafdeling. Det glæder mig derfor også at, kunne fortælle at, bestyrelsen har besluttet at de unge i denne sæson får patroner og duer hver uge, og ikke som hidtil hver anden uge. Det blev også det første år med et jagttegn kursus på banen, og så vidt jeg ved, kom alle igennem med et godt resultat, igen i år har Anita et hold.

Men som jeg også fremhævede i min sidste beretning så giver det store aktivitets niveau, også udfordringer. Der skal mange instruktører til, så alle der er instruktører må meget gerne give en hånd med. Det flotte resultat hænger selvfølgelig samme med den kæmpe indsats vore medhjælpere har ydet i forbindelse med de mange aktiviteter i sæsonen, derfor er jeg glad for at kunne fortælle at, vi har besluttet at invitere medhjælpere og sponsorer til et arrangement lørdag den 2. juni. Der vil blive fri skydning på alle baner fra kl. 13.00 til kl. 16.00 og fælles spisning fra kl. 17.00 til vi ikke gider mere. Tilmelding og menu kommer senere.

Traditionen tro startede vi med træningen den første lørdag efter nytår med gløgg og æbleskiver og vi kom godt i gang. Generalforsamlingen blev afholdt fredag den 24. februar som det har været de sidste mange år på Saksborg Kro, der var tilmeldt 48 men sygdom afholdt 4 fra at komme så vi var 44, det er nogenlunde det antal der har deltaget de sidste år. Der er selvfølgelig altid plads til flere men jeg synes det er et pænt fremmøde. Der var en længere diskussion om regentskabs principper og opstilling af regnskabet, det har vores nye kassere med hjælp fra revisorerne som lovet, arbejdet med at ændre så jeg håber den nye fremgangs måde vil finde anerkendelse. Jes Jessen er efter generalforsamlingen udtrådt af bestyrelsen og afløst af Bjørn Hemme, stor tak til Jes for indsatsen i bestyrelsen gennem de 9 år det blev til.

Pokalskydningen blev afholdt den 25. marts hvor alle pokaler blev uddelt: 7 vandrepokaler og 30 ejendoms pokaler. For at få fordelt alle de pokaler blev der skudt 104 serier på Jagt banen og 79 på Sportingbanen, en rigtig god dag.

Sporting udtagelse den 1. april var der 96 deltagere, så vidt jeg husker ikke rekord men rigtig flot, igen en god dag på banen.

Lund Grandprix planlagt til den 25. maj som vi desværre måtte aflyse p.g.a. for ringe tilmelding, jeg ved ikke om det skyldes datoen eller om der bare er for mange skydninger.

Tønder Amts Holdskydning: Lund havde igen i 2017 rigtig mange hold med. 11 Lund hold og ekstra 4 hold med hjemme bane i Lund. I alt 90 skytter som benyttede Lund som hjemmebane, det betyder at 22% af deltagerne i TAH skydningen havde hjemmebane i Lund. Nu vi er i gang med tal og procenter, kan jeg oplyse at 25% af årets top 16 kan findes blandt de 90. Det var den 28. juni blevet Lunds tur til at afvikle afslutningen på holdskydningen. En rigtig god eftermiddage/aften hvor der deltog 201 skytter. Men som et billede på hele sommeren havde DMI varslet kraftig regn så vi måtte i al hast i sidste øjeblik få opsat et telt, men heldigvis holdt det tørvejr indtil sidste skud var skudt, hvorefter sluserne åbnede så vi fik god valuta for udgifterne til teltleje. Det var som det plejer at være tilfældet, en rigtig god og hyggelig skydning med mange gode resultater og en næsten endeløs præmieliste. Herfra skal der lyde en stor tak til Svend og resten af udvalget for deres store indsats.

Danmarks Jæger Forbunds Jagtskydning: Kvalifikations skydningen var i Bredebro. Lund havde i år 51 deltagere med, det lykkedes igen i år at få puslespillet til at gå op, trods diverse udfordringer med forbundets tilmeldingssystem, som stadig ikke er så enkelt som jeg synes man burde kunne forvente, så vi skal i gang i ordentlig tid i år. Mesterskab i Herning: Lund stillede i år med 41 deltagere og vi havde et rigtig godt Mesterskab. Det var igen i år lykkedes at lave en lille Lund lejr på Hjorte banen, hvor der var fællesspisning om aften. En tak til dem der deltog i Mesterskabet og det sociale, tak til Anette og Christian som er tovholdere på den sociale del. Danmarks Jægerforbund Sporting: Kvalifikationsskydningen blev afholdt i Vejen i år. Lund var repræsenteret med 37 skytter af 51 deltagere svarende til 72,5 %. Efter diverse startvanskeligheder på en bane der på ingen måde var forberedt på sådan et stævne, blev skydningen afviklet med diverse små og lidt større udfordringer. Som det har været tilfældet de sidste par år valgte Jægerforbundet igen i år at lade alle deltagere i kvalifikationsskydningerne få mulighed for et deltage i Mesterskabet. Et Mesterskab som igen var henlagt til landets bedste sportingbane hvis jeg selv skal sige det. En bane og et hold medhjælpere som var klar og godt forberedte. Der deltog 114 skytter som alle skød til 100 duer og der var spænding til det sidste med en meget spændende omskydning i senior rækken. En rigtig god dag hvor vi kunne overrække præmier i rimelig tid, og jeg kan oplyse at Lund igen i 2018 er valgt til at afvikle Mesterskabet.

 

Skandinavisk Sporting Mesterskab, første uge i august: Endelig var vi efter længere tids forberedelse nået frem til årets absolutte højdepunkt på banen. En meget travl uge hvor bane 4 blev opstillet tirsdag aften da træningen på jagtbanen var afsluttet. Der blev trænet på alle fire baner onsdag og torsdag, fredag morgen gik selve stævnet så i gang med lidt over 150 deltagere fra Norge, Sverige og Danmark, som alle skulle skyde til 200 duer før vinderne var fundet søndag eftermiddag. Der var opstillet et stort telt, mad bod, Kurt havde opsat syd-Danmarks vel nok største flagstang, Roland havde opstillet kæmpe Tippi telt med diverse fristelser i våben og andet udstyr fra butikken, køkkenet havde sørget for at der ikke kom til at mangle mad og drikke og vore udenlandskes gæster fik lejlighed til at opleve vores efter hånden berømte kagebord. Det blev endnu et markant højdepunkt i foreningens historie. Et rigtig godt stævne og et godt eksempel på hvad der kan lade sig gøre når alle trækker på samme hammel. En stor tak til alle skytter og hjælpere for en god uge, også stor tak til Skytte Unionen for at placere det vigtige stævne i Lund.

Afslutningsskydningen blev i år, ikke bare den sidste lørdag i september men også den sidste dag i september. Så man kan sige vi trak det længst muligt og dermed var en lang og travl sæson slut. Det var vi nok nogen der havde set frem til, vi kunne virkelig godt bruge en pause, men det er selvfølgelig også lidt vemodigt ikke at skulle på banen i 3 måneder. Men det mere glæder vi os så til Julen er forbi og vi kan komme igang igen. Tilbage til afslutningen en festdag på banen, der blev skudt om 11 pokaler og 34 præmier, til fordelingen af dem blev der skudt 157 serier på jagt banen og 126 serier sporting. Afslutningsskydningen er samtidig også foreningens tak til brugerne for sæsonen, stort set hele indskuddet blev som det efterhånden gennem mange år har været tilfældet, delt ud i præmier og det var også ved den lejlighed lykkedes at stable et flot kagebord på benene.

Skytte Unionen/Flugtskydnings forbundet: Jeg har, da jeg for år tilbage trak mig ud af bestyrelsesarbejdet i både Skytte Unionen og Flugtskydnings Forbundet lovet mig selv ikke at blande mig mere, selv om det ind imellem kan være svært, og jeg ikke forstår den måde de to forbund bliver ved med at bekrige hinanden på. Det er absolut ikke noget der fremmer skydesporten i Danmark, selv om fremme af skydesporten i Danmark, så vidt jeg husker det, står i begge forbunds formålsparagraf.

Lund skytters deltagelse i skydninger i Dansk Skytte Union er mest i Sporting, hvor vi som sædvanlig har været godt repræsenteret ved diverse udtagelsesskydninger og DM. Der har også i år været skytter med i udlandet til EM og VM i Sporting, i Jagtskydning ser det lidt mere tyndt ud med Lund skytternes deltagelse.

Flugtskydnings Forbundet: Her har Lund udelukkende været deltagere i Jagtskydning, som efterhånden også er den eneste disciplin hvor DFF kan mønstre aktivitet, det er lidt en skam, men det står nok ikke til at ændre lige i øjeblikket.

Jeg vil som jeg plejer, ikke komme nærmere ind på opnåede resultater, i kender dem jo godt og så undgår jeg også at glemme nogen. Når det er sagt synes jeg det har knebet lidt med top resultaterne de sidste par år, med det håber jeg vi i den kommende sæson kan få rettet lidt op på. Jeg ser frem til at vores junior arbejde i løbet af nogle år også på resultatsiden begynder at bære frugt.

I årets løb har banen også været brugt til diverse arrangementer som Vester Højst og Ellums pokal skydning, FTZ skydning for de lokale mekanikere, vore Tyske venner fra Heide og flere andre ting. Vi var nogle få Lund skytter der var inviteret til Tysk sporting i Heide, og vi er inviteret igen i 2018. Jeg håber der bliver mulighed for at flere kan deltage, ellers må vi skiftes lidt så flere får mulighed for at opleve hvordan de gør.

Nu vil jeg se at få afsluttet beretningen og her benytte lejligheden til at takke alle der i 2017 har benyttet banen, alle der har hjulpet til med at få foreningens nok mest travle sæson til at blive en succes, uden en kæmpe indsats fra alle frivillige hjælpere havde det ikke været muligt. Tak også til mine kolleger i bestyrelsen for det gode samarbejde og en særlig tak for den fine indstilling til DFF leder pokal som jeg modtog i forbindelse med repræsentantskabsmødet, det kom helt bag på mig – tusind tak.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sæson 2018.

Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt.

 

3. Kassererens beretning/ regnskab. Kassereren fremlagde et fint opstillet regnskab, og forklarede den nye fremgangsmåde.

Udvisende et overskud på kr. 92.598,-

 

Kommentar:

Det er en fornøjelse at se dette regnskab.

Spørgsmål:

Der er ikke afskrevet på klubhuset og istandsætningen?

Hvem ejer klubhuset?

Svar:

Vi afskriver kun på nye investeringer.

Foreningen ejer klubhuset, og anses ikke til at være til noget hvis der ikke var skydebane mere.

 

Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt

4. Indkommende forslag. Ingen
5. Valg til bestyrelsen Stemmetællere blev valgt:

Flemming Christensen og Frede Rasmussen.

 

På valg:

Vagn Gad Lauridsen

Andreas Nissen

Christian Bindzus

Jes Jessen (udtrådt)

Bode Schrøder

Michael Jepsen

 

De 5 blev enstemmigt genvalgt og Bjørn Hemme blev valgt ind i stedet for Jes Jessen.

 

Suppleanter på valg:

Bjørn Hemme og

Anette Siebert

 

Anette blev enstemmigt genvalgt og Brian Pedersen blev valgt ind i stedet for Bjørn Hemme.

6. Valg af revisorer På valg:

Poul Jørgen Tingleff

Brian Geertsen

 

Begge blev enstemmigt genvalgt.

7. Eventuelt.

 

Johannes Rode spørger til forholdet mellem Dansk Flugtskydningsforening / Skytteunionen?

Formanden svarer:

For at deltage i skydninger under Flugtskydningsforeningen skal man være medlem at Lund Jagtforening.

Og for at deltage i skydninger under Skytte Unionen skal man være medlem af Team Lund.

Yderligere ønsker formanden ikke at komme ind på.

 

Svend Jensen fortæller om et tiltag som startede sidste år:

Landsafslutning på Tønder Amts Holdskydning.

Det er i år d. 9. september i Krogager.

De vindende hold bliver udtaget til at deltage og TAH betaler deltagergebyret på kr. 500,- pr. hold.

 

En af deltagerne kommenterer foreningens hjemmeside, at den er rigtig fin med billeder af alle bestyrelsesmedlemmer, men i afsnittet med nye vedtægter fremgår der tidligere bestyrelsesmedlemmers navne – det er ikke heldigt. Kan de evt. slettes?

 

Formanden svarer at det selvfølgelig er en fejl og det vil blive rettet.

 

Samme deltager takker bestyrelsen for deres store indsats på banen og i klubhuset. Også en tak køkkenpersonalet som altid er venligt og smilende.

 

Forsamlingen klapper

 

Er det muligt at få dagsorden og regnskab sendt med ud på mail, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen?

 

Formanden svarer at Dagsorden bliver sendt med ud næste år.

 

Ikke flere kommentarer fra forsamlingen.

 

Formanden får ordet:

Takker deltageren for at takke køkkenpersonalet.

Det ønsker bestyrelsen også at gøre og formanden deler herefter blomsterbuketter ud til køkkendamerne.

 

Endvidere takker formanden Lund Jagtforening for donation af

kr. 1500,- til ungdomsafdelingen.

 

Takker for en god sæson og det fine fremmøde.

 

Opfordring:

Vi har brug for hjælp i klubhuset, hvis nogen kunne tænke sig at give en hånd.

 

Dirigenten takker bestyrelsen for deres arbejde, og for god ro og orden

 

Formanden takker Johannes Rode for indsatsen.

 

På gensyn næste år.