Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling fredag d. 8. marts 2019 kl. 18:30

 

Formanden bød velkommen.

48 deltagere

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Johannes Rode
  Johannes blev valgt.

Bekendtgjorde at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet d. 10. februar 2019 på mail, i klubhuset og på hjemmesiden.

 

Der blev udpeget 2 stemmetællere:

Paul Jørn Tingleff og Flemming Christensen

 

2. Formandens beretning:  

 

Velkommen til generalforsamlingen i Lund Flugtskydningsforening.

Det glæder mig at se, at det igen i år er lykkedes os at tiltrække så mange deltagere, som har valgt at bruge en fredag aften på generalforsamlingen, lidt god mad og hyggeligt samvær. Jeg håber vi må få et godt og konstruktivt møde.

Jeg har igen i år bestræbt mig på at aflægge min beretning som en fyldestgørende og positiv gennemgang af året i foreningen. Set gennem mine briller et år der adskiller sig afgørende fra den forrige sæson, som var et, på alle områder, rekord år med rigtig mange aktiviteter. I modsætning til 2017 blev 2018 et år med væsentlig færre stævner og uden de store om, eller tilbygninger. Når det er sagt skal det ikke på nogen måde forstås som et dårligt år. Der var fra sæsonens start i januar og hen over hele sæsonen stor trænings lyst blandt vores skytter og der kom som de sidste mange år, igen i 2018 rigtig mange nye ansigter til. Det er rigtig positivt at så mange synes, at vores forening/ bane er et besøg værd. Det ser jeg som et skulderklap til alle der yder en frivillig indsats på banen og gør det muligt at drive et efterhånden ret omfattende anlæg.

Når vi nu er samlet til den endelige afslutning af sæsonen 2018, et af højdepunkterne i foreningen som jeg har glædet mig meget til, vil jeg naturligvis kikke tilbage på hvad der er sket siden vi sidst var samlet til generalforsamling. Sidste år indledte jeg min beretning med at komme med lidt betragtninger om den måde foreningen blev drevet på, om vi i bestyrelsen greb tingene rigtig an i hverdagen, om vi var gode nok til at sige ”tak for hjælpen” i en, til tider, hektisk hverdag. Jeg kan nu konstatere at der ikke kom de store reaktioner på den del af beretningen, så det tolker jeg som tegn på at, det ikke var helt galt. Jeg har da også i år følt at, vi var væsentlig mindre under pres i en væsentlig mere rolig sæson. Når det er sagt har vi stadig ind imellem udfordringer med at skaffe det nødvendige antal instruktører og medhjælpere. Vi kunne virkelig godt bruge et par mere på Anettes vagtplan i klubhuset og et par instruktører til at tage imod nye skytter, så vi sikrer os at, alle føler sig velkommen. Så er der nogen der sidder og holder sig tilbage, så se at komme ud af busken.

Nu vil jeg starte gennemgangen af sæsonen med et hurtig overblik og efterfølgende gennemgå årets aktiviteter. Som nævnt har der været en nedgang, vi har brugt ca. 50.000 duer mindre i 2018, også salget i klubhuset har været betydelig mindre. Men uden at skulle tage hul på næste punkt på dagsordenen kan jeg godt forberede jer på at, det også er blevet synligt i regnskabet. Men før det bliver til sortsyn vil jeg lige nævne at, vi har kunnet fastholde antallet af deltagere i TAH holdskydning, har haft fremgang i antallet af deltagere i Jægerforbundets skydninger, i både Jagt og Sporting skydning. Også juniorarbejdet går strygende, så der er håb forude. Til gengæld har det haltet lidt med deltagerantallet til diverse skydninger i Skytteunionen og Flugtskydningsforbundet, det må vi se om vi kan gøre bedre. Det har også været lidt tyndt med topplaceringer til Lund skytter de sidste par år, men her sætter jeg min lid til de dygtige juniorskytter, vi har på vej og som har vist meget lovende resultater.

Sæsonen startede som vi plejer den første lørdag i januar, med rimelig godt vejr. Der var rigtig god fremmøde hele parkeringspladsen var fyldt.

Den 9. marts – generalforsamling på Saksborg kro som det plejer at være, der var så vidt jeg husker 45 deltagere, nogenlunde det samme som der plejer at deltage. Jeg kunne berette om foreningens bedste år nogensinde, der var ros til kasserer Michal, som kunne aflægge det fine regnskab, og tilfredshed med den nye måde at opstille regnskabet.

Den. 18. marts var vi nogle stykker som var taget til Odense for at deltage i Dansk Flugtskydnings-forbunds repræsentantskabsmøde som vi plejer. Der var dog en ekstra god grund til at deltage i mødet, da vi havde den glæde at en af vores juniorer, Mikkel Petersen, modtog Forbundets Gyldne Ungdomsdue, som hvert år tildeles et ungt menneske under 25 år. Duen tildeles ”for uselvisk resultatorienteret positiv og fair optræden, til gavn for flugtskydningens image”. Endnu engang stort tillykke til Mikkel.

Ved pokalskydningen som afslutning på forårets lørdags skydninger var der lidt færre deltagere end året før. Vejret var ikke helt med os den dag, men det er jo det man risikerer i det tidlige forår. Datoen faldt også sammen med påskelørdag. Men de fremmødte skytter havde en god eftermiddag og dem der var mødt op skød flittigt.

Nu er jeg kommet til det sted i beretningen hvor det, igen i år, begynder at blive vanskeligt. Selv om jeg flere år har forsøgt at føre løbende dagbog til brug for beretningen og i år havde pålagt resten af bestyrelsen at hjælpe til, så har jeg måttet konstatere at notaterne stopper ved pokalskydningen.

Den 27. maj var det blevet vores tur til at afvikle Kvalifikationsskydningen til Jagtskydning i Herning. Det var i år lykkedes at få hele 60 Lundskytter med, 14 hold og 4 individuelle skytter. Det er nok det hidtil største antal skytter Lund har haft med til kvalifikationen. Der deltog så vidt jeg har kunnet finde frem til, i alt 109 skytter på dagen. Vi havde en rigtig god dag, vejret var som alle ved, rigtig godt stort set hele sommeren, det var det også den dag, og der blev opnået mange fine resultater.

Og nu da vi er i gang med DJ`s jagtskydning har jeg talt op at, vi fra Lund kunne sende et rekord stort antal deltagere til Herning i den sidste weekend i juli. I alt 51 skytter fra Lund var tilmeldt og jeg kan med det samme sige at, Herning ikke bød på de store overraskelser. Som det har været tilfældet de seneste år var der igen en Lund Camp på Hjortebanen, hvor der blev hygget og spist sammen. Det er efterhånden blevet til en rigtig god tradition, som jeg håber kan fortsætte mange år frem. Vanen tro vil jeg ikke begynde at opremse resultater, kun nævne at vi kun havde et enkelt hold der blev placeret, så i den kommende sæson håber jeg vores skytter slår til og hjemtager de placeringer som vi efterhånden fortjener.

Den 2. juni var det blevet tid til at afholde medhjælper fest. En medhjælperfest for dem der i 2017 hjalp til med de mange stævner. Teltet var blevet stående fra kvalifikationsskydningen og vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der var fri skydning på alle baner, jagthorns blæserne havde taget hornet med og der var bestilt mad til aften. Alle havde en god eftermiddag og aften.

Ved DJ Jægersportings kvalifikationsskydning (som blev holdt i Vamdrup), var Lund stærkt repræsenteret med 34 deltagere, og som det har været tilfældet de foregående år, blev der fri tilmelding til MS i Lund, for alle som havde deltaget kvalifikationen. Mesterskabet blev, som det efterhånden er blevet tradition, afviklet i Lund den 15. september med 110 deltagere. Vi var klar med træning fredag og stævnet lørdag. En rigtig god oplevelse, Kurt havde hejst det store flag, der var sørget for rigelig mad og drikke, og afviklingen forløb uden de store problemer.

Som afslutning på gennemgangen af sæsonen vil jeg kort nævne at, vi som vanlig holdt afslutning sidste lørdag i september. Der blev skudt flittigt, 157 serier på jagtbanen og 122 sporting serier samt uddelt rigtig mange præmier.

Banen har som i tidligere år også været benyttet til diverse arrangementer. Ellum og Øster Højst havde deres pokalskydning, besøg fra vores Tyske venner fra Heide (som har booket til den kommende sæson). Igen i år, var vi også inviteret til Heide en lørdag i august, til deres pokalskydning. Det var rigtig hyggeligt med skydning på baner som minder en del om vores sporting og efterfølgende grill spisning. Hen over vinterpausen har klubhuset igen været benyttet til jagttegnskursus, hvor Anita i år igen har et hold. Så vi håber på 10 nye jægere her til foråret. Som noget nyt har Christian Siebert hen over vinteren stået i spidsen for et Skat kursus / hygge skat, hvor nybegyndere har prøvet på at lære spillet, godt hjulpet af nogle mere rutinerede spillere.

Den nye sæson er som i jo sikkert alle har bemærket, godt igang og pokal skydningen nærmer sig her sidst i marts. Den 6 april har vi fået en udtagelsesskydning på sportingbanerne Der kommer også til at ske lidt på banen her i foråret, vi har fået bevilliget et tilskud fra skydebanepuljen, til modernisering af sportinganlægget og indkøb af tre nye maskiner. Jeg håber det kan lykkedes at få det klar til OBS skydningen. Der vil hen over foråret også blive arrangeret nogle arbejdsdage til vedligehold af anlægget. Det begynder at trænge, flere steder, så da håber jeg selvfølgelig på opbakning fra rigtig mange af brugerne. Men det kommer i til at høre mere om til den tid. I bestyrelsen har vi også besluttet at justere lidt på Juniorarbejdet, det vil vi gennemgå i detaljer med juniorerne, på en mini junior generalforsamling, som Andreas indkalder til. 2019 sæsonen vil også igen i år indeholde Jægerforbundets Jægersporting mesterskab. Men som noget nyt i år på en søndag, den 15 september.

Så er det vist blevet tid til at få afsluttet beretningen, og her benytte lejligheden til at takke alle der i 2018 har benyttet banen, alle der har hjulpet til med at få det hele til at lykkedes igen i år. Der skal også lyde en tak til Lund Jagtforening for kr. 1500,- til ungdomsafdelingen.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.

 

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god sæson 2019.

 

Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt.

 

 

3. Kassererens beretning/ regnskab. Kassereren fremlagde regnskabet, udvisende et overskud på kr. 14.230,-

 

Spørgsmål:

Hvad er de faktiske udgifter til juniorerne?

Svar:

Formanden svarer ved kort at orientere om det nye koncept.

 

 

Spørgsmål:

Hvad koster hjemmesiden?

Svar:

Kassereren svarer at den ca. koster kr. 1000,-

 

 

Spørgsmål:

Er der tal på indtægterne i klubhuset?

Svar:

Nej det er der ikke.

 

 

Spørgsmål:

Hvad skyldes nedgangen i sponsorater?

Svar:

Kassereren svarer at det er et firma som er lukket. Og at der ikke kommer bonus fra PRISS mere.

 

Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt.

4. Indkommende forslag. Ingen
5. Valg til bestyrelsen På valg:

Jes P. Andersen

Hauke Paysen

Christian Siebert

Kaj Meggers

Morgen Mølgård (modtog ikke genvalg)

 

De 4 blev første blev enkeltvis enstemmigt genvalgt.

Suppleant – Brian Pedersen blev valgt ind i stedet for Morten Mølgård.

 

Suppleanter på valg:

Brian Pedersen og

Anette Siebert

 

Bent Sørensen blev valgt ind i stedet for Brian Pedersen og Anette Siebert blev genvalgt.

6. Valg af revisorer På valg:

Paul Jørn Tingleff

Brian Geertsen

 

Begge blev enstemmigt genvalgt.

7. Eventuelt.

 

Spørgsmål:

En deltager spørger om der ikke kan komme lidt flere ind over, når det skal stilles på maskinerne, så det ikke er det samme hele tiden?

 

Svar:

Formanden svarer at det kan der godt, og der er jo også en del som stiller på dem.

Men det har sine begrænsninger idet vi har mange maskiner og det skal tages højde for flyveretning og nedfald.

 

Spørgsmål:

Kan der evt. komme et par stykker med formanden rundt når der skal justeres på maskinerne (for at lære det)

 

Svar:

Det vil formanden gerne prøve.

 

Idet der ikke er flere kommentarer fra forsamlingen – takker dirigenten for god ro og orden.

 

Formanden får ordet:

Takker Johannes Rode for indsatsen med en lille erkendtlighed.

Takker ligeledes Morten Mølgård for den tid han har været i bestyrelsen – med en lille erkendtlighed også her.

Blomster og tak til Christa, Anita og Anette

 

Tak til alle fremmødte og velkommen til Brian Pedersen og Bent Sørensen.

 

Så er det spisetid