Jagttegnsundervisning 2018-2019

Jagttegnsundervisning 2018 / 2019

Torsdag den 1. November 2018 kl. 18.30 til 21.00, og derefter hver torsdag, indtil prøverne starter i foråret 2019.

Undervisningen foregår i klubhuset, hos Lund Flugtskydningscenter,

Lundvej 28, Bylderup Bov.

Indhold, som er obligatorisk i undervisningen

Tilmelding og aflæggelse af den skriftlige jagtprøve.

Retningslinjer for hvilke spørgsmål der stilles i den skriftlige jagtprøve.

Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi.

Vildtforvaltning.

Jagtvåben og ammunition.

Anden jagtlovgivning.

Håndtering af nedlagt vildt.

Jagtetik og – etikette. 

Jagtteknik og – ledelse.

Skudafgivelse med haglgevær (hvordan lærer man at ramme).

Afstandsbedømmelse til vildt.

Arter til artsbestemmelse og kendskab til grundlæggende vildtbiologisk viden.

Der vil blive skydning til lerduer på skydebanen i Lund, hvor øvelser med afstandsbedømmelser også vil foregå på lørdage om formiddagen.

Patroner og duer købes på skydebanen.

Datoer tager vi på undervisningen.

Efterfølgende er træning til haglprøven også muligt på skydebanen i Lund.

Det vil være obligatorisk at deltage i en frivillig jagtprøve, forud for den gældende prøve.

I undervisningen benyttes lærebogen ”Jagttegn” der udgives af SEGES Forlag

Du sørger selv for:

Indkøb af lærebogen ”Jagttegn” kr. 499

Indkøb af lovsamling kr. 129.

De kan købes her på www.jagtproeven.dk

Tilmelding og betaling for jagtprøven er kr. 310, som opkræves af Skov- & Naturstyrelsen, og er ikke inkluderet i jagttegnskurset.

Tilmeldingen er via www.mitjagttegn.dk

Husk det kræver Nem – id

Lærebogen “Jagttegn” og lovsamlingen skal medbringes på første undervisningsaften.

Den eneste betingelse for at tilmelde sig prøven, er du fylder 16 år, det år prøven aflægges.

Personer med fast bopæl i Danmark kan gå op til den danske jagtprøve.

Underviser er  Anita Brandorff, som har gennemført den sidst nye uddannelse,  gennem Danmarks Jægerforbund.

Tilmelding/spørgsmål til undervisningen er på

Email: anita.brandorff@gmail.com eller kontakt: Mobil: 21 78 12 98.