Generalforsamling 2019

Lund Flugtskydnings forening

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes fredag den 8. marts 2019 kl. 18.30

på Saksborg kro

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest

4 dage før generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tilmelding nødvendig p.g.a. spisning.

Tilmelding på banen, eller til Vagn G Lauridsen vgl@mail.dk

Senest lørdag den 2.marts    

Med venlig hilsen

Lund Flugtskydningscenter

TAH Skyde baner 2019

Så er der ved at blive liv i de fleste skydebaner i Sønderjylland.

  • Lund: hver lørdag fra kl. 13-16 frem til d. 23-3
  • Bredebro: hver søndag fra kl. 10-14 frem til ????
  • Ballum: hver søndag fra kl. 11-13 frem til d. 31-3
  • Tinglev: hver lørdag hele året, fra kl. 13-15
  • Skærbæk: hver lørdag fra d. 2-2. kl. 10-13 frem til d. 23-3
  • Søgaard: ????
  • Tiset: ?????
  • Nordborg: ????? 

Nyhedsbrev

Forårs Nyheder fra Lund

Det er nu ved at være forår, træningen er godt i gang, generalforsamlingen er godt overstået og vi nærmer os tidspunkter hvor træningen flytter fra lørdag til tirsdag aften. Sidste lørdags træning er den 24. marts og første tirsdags træning er så den 27. marts.

Tilmelding til den lokale holdskydning nærmer sig også. Andreas skal have holdene klar senest den 31. marts så dem der ønsker at deltage, skal give Andreas (an@jejsing.dk ) besked gerne hurtigst muligt. Holdskydningen starter som altid i uge 17.

Tilmelding til Jægerforbundets kvalifikations skydning til Vagn (vgl@mail.dk ) senest den 5. maj, så her er der lidt bedre tid.

Jeg vil som tidligere forsøge at sammensætte flest mulige hold fra foreningen. De der ønsker at deltage, skal senest den 15. april være medlem af Lund Jagtforening. Kvalifikationsskydningen er i år på banen i Lund søndag den 27. maj.

Husk vores forårs Pokal skydning afholdes i år lørdag den 31. marts fra kl. 10.00 til 15.00 Seneste afhentning af skydekort kl. 14.30. Der skydes lukket skydning om vandrepokaler og åben skydning om ejendoms pokaler 

Mvh. Lund Flugtskydning

Vagn Gad Lauridsen

Jule nyhedsbrev

Først vil jeg traditionen tro starte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

I år vil jeg samtidig benytte lejligheden til at rette en særlig tak til alle der i 2017 har hjulpet til på banen, uden de mange frivillige ville vi i bestyrelsen aldrig være kommet igennem så travl en sæson som 2017, tusind tak. Efter vinterpausen ser vi nu frem til den nye sæson. Som det efterhånden er blevet tradition, starter sæsonen igen i 2018 første lørdag i januar, det bliver så d. 6. januar kl. 13.00 til 16.00 der bliver også i år serveret gløgg og æbleskiver. Som det ser ud lige nu bliver 2018 lidt mindre travl end 2017, vi har pt. kun 2 stævner på programmet Jæger forbundets udtagelses skydning på Jagtbanen søndag den 27. maj og Jæger forbundets Sporting mesterskab den 15. september. Jeg har lovet Christian B. at gøre opmærksom på at pokalerne fra afslutningen nu er graveret og nypudsede klar til afhentning på banen.

Generalforsamlingen bliver fredag den 9. marts så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Med venlig julehilsen
Lund flugtskydning
Vagn Gad Lauridsen