Referat Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling fredag d. 11. marts 2022 kl. 18:30


Formanden bød velkommen. Dagsorden:
36 deltagere

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Johannes Rode
Johannes blev valgt.
Der blev udpeget 2 stemmetællere: Paul Jørn Tingleff og Brian Geertsen.

2. Formandens beretning:
Bekendtgjorde at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet d. 1. juni på mail og i klubhuset.
Velkommen til generalforsamlingen.
Det er dejligt at det i år igen er blevet muligt at afvikle generalforsamlingen i første kvartal som vedtægterne kræver.
Selvom Covid 19 stadig ikke er helt overstået endnu, er vi vendt tilbage til en mere normal hverdag og vejret de sidste 14 dage har mindet om forår, så det er mit håb at der er mere normale tider på vej.
Efter denne velkomst vil jeg med det samme konstatere at 2021 har været meget tæt på normal for foreningen. Efter et 2020 hvor resultatet af mange aflysninger, ingen større stævner og fortsat investeringer i anlægget, resulterede i et underskud, var der i bestyrelsen enighed om at 2021 skulle være et år hvor omkostningerne skulle begrænses og hvor der igen skulle plus på bundlinjen. Og det er lykkedes rigtig fint, godt hjulpet af et beløb fra hjælpe pakken til foreninger og stor aktivitet, da vi efter lidt startvanskeligheder indledte sæsonen med vores forårs Pokalskydning den sidste lørdag inden sommertiden.
Det ekstra ordinære gode resultat kommer vi tilbage til når vi kommer til regnskabet, så bare rolig det er ikke regnskabet der gør at, kassereren er forhindret i at deltage i aften.
Ved Generalforsamlingen sidste år nævnte jeg i min beretning at 2020 havde været et træls år for alle, også for Skydebanen og vores aktiviteter på grund af Corona situationen. Også i 2021 har Corona sat sit præg på arbejdet i foreningen, vi har heldigvis kunnet gennemføre de planlagte aktiviteter og den lokale holdskydning blev også gennemført dog med lidt forsinkelse. Men der har ligesom mange andre steder i samfundet været store prisstigninger og forsyningsvanskeligheder på grund af Corona. Især har der været problemer med at skaffe patroner til fornuftige priser og det ser ud til at fortsætte også i den nye sæson. Hvilket de fleste sikkert har bemærket, er priserne steget med 50 procent og med den sidste udvikling i Ukraine er det ikke til at spå om fremtiden. På lerduesiden har der ikke været helt de samme udfordringer endnu, selv om overgangen til de nye miljøduer og stigninger i transport og råvarepriser, presser priserne op, har vi indtil videre besluttet at holde priserne på duerne i ro. På jagtbanen er prisen midlertidig sat ned med 15 ører til 1 krone pr. due, indtil vi har opbrugt restlageret af en tidligere levering duer (med enkelte revnede duer). Med disse lidt dystre udsigter for fremtiden håber jeg at vi fortsat kan holde gang i aktiviteterne, det er selvfølgelig ret voldsomme stigninger på en gang, men set over de foregående 20 år hvor priserne på duer og patroner har ligget forholdsvis stille, i forhold til mange andre ting, er det vel ikke helt galt selv om det føles meget voldsomt.
Jeg har kikket lidt i de gamle regnskaber og kan konstatere at indkøbsprisen på patroner i 1994 (da vi startede med at bruge stålhagl) var 1,18 kr. pr. styk, i 1999 var prisen faldet ti 1,00 kr. og nu 23 år senere er prisen så steget til 1,80 kr.
Nu ville jeg gerne som jeg plejer, dog med Corona undtagelse de 2 sidste år, være gået til min gennemgang af sæsonen, men jeg bliver desværre nødt til at vende tilbage til det punkt, som i min sidste beretning handlede lidt om fremtiden, citat: ”indtil videre er det lykkedes at skaffe det nødvendige antal frivillige men det er i parentes bemærket ikke blevet lettere på det sidste” citat slut. Denne dystre forudsigelse er desværre ikke længere kun en forudsigelse, det kniber gevaldigt med hjælpere især til klubhuset. Derfor har bestyrelsen drøftet at vende tilbage til løsningen fra da vi startede med åbning af banen fra kl. 16.00 hvor det kun var banen der var åben fra kl. 16.00 til kl. 18.00 og salget i huset startede kl. 18.00. Det er ikke endelig vedtaget endnu, men sker der ikke noget inden d. 1. april bliver det sådan. Jeg håber personligt ikke at det bliver nødvendigt, der må da være nogle af de ældste fra junior projektet, nogle forældre eller skytter der kan aflaste bestyrelsen, så de også kan få tid til at skyde. Også i forbindelse med de stævner vi holder, som jo i væsentlig grad medvirker til at betale de tilskud som foreningen betaler til holdskydning, mesterskaber og juniorerne. Det er næsten altid de samme der skal trække læsset.
Det var så det sure opstød fra den afgående formand.
Sæsonen startede en smule forsinket med forårs Pokalskydning lørdag d. 27. marts med god tilslutning og så var vi endelig i gang.
D. 30. maj i Tinglev : Kvalifikations skydning DJ – jagt. Vi var godt repræsenteret med 48 skytter ud af de 86 deltagere, og fik rigtig mange flotte placeringer.
D. 13. juni Bredebro: DJ – kvalifikation Jægersporting. Lund deltog med 36 skytter.
D. 26. juni i Lund : SkytteUnionens sporting OBS.
D. 24/25 juli i Herning : DJ – Jagtskydning Mesterskab her var Lund repræsenteret med 37 skytter. En rigtig god weekend trods en del kaos i køkkenet. Flere gode placeringer til skytterne fra Lund
D. 30/31 juli og d.1. august i Lund : Zoli skydning et rigtigt godt arrangement med træning fredag og selve konkurrencen lørdag og søndag. Zoli fabrikken var på pladsen med deres service vogn og Gun Room havde deres store udstillings trailer med. Et stort og krævende stævne hvor der var rigtig mange medhjælpere i sving med bespisning af de mange deltagere og gæster. Lørdag aften var der arrangeret fællesspisning Johan havde stegt en stor gris – tilbehør, dessert og servering stod vi selv for. Et stævne vi har fået stor ros for.
D. 6. august i Tiset : TAH-afslutning. Vi var godt repræsenteret. Afslutningen blev som hele turneringen, afviklet lidt forsinket på grund af Corona. Afslutningen blev så vidt jeg husker, for første gang afviklet uden Svends deltagelse. Anders måtte tage over da Svend var kommet slemt til skade ved en faldulykke. Tak til Anders. Men som i kan se er Svend efter lang og ihærdig genoptræning kommet på benene igen og jeg høre at Svend og Anders er ved at forberede den kommende turnering. Lund var i 2021 hjemmebane for 18 hold med 108 deltagende skytter, det flotte deltagerantal håber jeg vi kan gentage i 2022
D. 11/12 september i Lund : Vi var igen blevet valgt til at afvikle DJ Jægersporting Mesterskab med træning lørdag og MS søndag. Vejret var med os, der var 124 deltagere heraf 27 Lund skytter. Et rigtigt godt stævne med mange glade og tilfredse skytter, igen flere gode placeringer til skytter fra Lund. Vi er som det efterhånden er blevet tradition blevet valgt til igen 2022 at afvikle mesterskabet som bliver første weekend i september.
D. 25. september i Lund : Afslutning som altid, sidste lørdag i september. Undtagelsen der bekræfter reglen var i 2020 hvor det var første lørdag i oktober. Der blev skudt flittigt: 107 serier på jagtbanen og 102 sporting serier. En rigtig god afslutning hvor der blev uddelt pokaler og rigtig mange præmier.
D. 10 oktober havde vi indkaldt til oprydningsdag. Der var et fint fremmøde, jeg fik ikke noteret hvor mange vi var men resultatet blev godt. Kommunens miljøfolk var tilfredse da de var på besøg efterfølgende og igen havde Anette sørget for at ingen gik sultne hjem – tak for indsatsen til alle.
Som det sidste punkt på gennemgangen af sæsonen 2021, vil jeg gerne sige stor tak til Sørensen Byg, som har afløst Andelskassen, som sponsor på vores betalingskort.
Som alle sikkert har bemærket, bliver det min sidste beretning som formand og bestyrelsesmedlem her i foreningen og det er ikke en pludselig eller let beslutning. Da jeg blev genvalgt for 2 år siden, meddelte jeg på vores første bestyrelsesmøde at det ville blive min sidste periode. Jeg har været med i mange år og vil gerne give stafetten videre så længe jeg har lidt hukommelse tilbage og kan hjælpe den kommende formand godt i gang. Jeg har lovet/fået lov til fortsat at skrue lidt på maskinerne og hjælp lidt til hvor der er brug for det. Jeg håber også at få bedre tid til at træne lidt mere, så jeg fortsat kan være heldig og vinde lidt is.
Som afslutning på dette punkt vil jeg gerne sige tusind tak til alle dem som jeg har haft kontakt med gennem mit virke her i foreningen, i Jægerforbundet, Flugtskydnings forbundet, Skytte unionen, Lund jagtforening, RGS som sikker alle ved kørte lidt jord her ned for snart lang tid siden, og til alle vores samarbejdspartnere samt skytter. Og en særlig tak til bestyrelsen, tidligere bestyrelser og medhjælpere som har bakket mig op og hjulpet mig til at klare opgaven. Tak alle sammen.
Nu vil jeg se at få afsluttet den lidt for lange beretning, med som jeg plejer, at takke alle der i 2021 har benyttet banen, tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer, tak til de frivillige hjælpere som har været hårdt spændt for i 2021. Jeg håber i smøger ærmerne op og fortsætter i 2022, der bliver brug for jer. Endnu engang tak til bestyrelsen for samarbejdet.
Tak for 2021 sæsonen og velkommen til 2022 sæsonen. Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt.

4. Indkommende forslag. Ingen

3. Kassererens beretning/ regnskab. Formanden fremlagde regnskabet, udvisende et pænt overskud. Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt.

5. Valg til bestyrelsen På valg:
Vagn Gad Lauridsen (modtager ikke genvalg) Bent Sørensen
Christian Bindzus
Bjørn Hemme
Bode Schrøder
Michael Jepsen
Bestyrelsen foreslog Andreas Nissen.
Enstemmigt valgt, og alle andre enstemmigt genvalgt.
Suppleanter på valg:
Bjarne Paulsen (modtager ikke genvalg) Anette Siebert
Bestyrelsen foreslog Peter Siebert.
Enstemmigt valgt og Anette blev enstemmigt genvalgt.

6. Valg af revisorer På valg:
Paul Jørn Tingleff Brian Geertsen
Begge blev enstemmigt genvalgt.

7. Eventuelt. Næstformanden vil gerne have ordet:
Vagns sidste dag på kontoret.
Vagn jeg vil på generalforsamlingens, bestyrelsens, tidligere bestyrelsesmedlemmers, klubber i omegnen og på egne vegne takke for din indsats i bestyrelsen og på banen. PÅ banen har du lovet at du nok vil tilse maskinerne i fremtiden, så vi kommer nok til at møde dig næsten hver gang vi har åbent, ikke fordi maskinerne fejler noget, men når man næsten har haft en livslang gang i bageriet, så slipper man ikke sådan for at have fingrene i dejen. Der findes nok ikke en i danmarks mange foreninger som har lagt så mange timer og feriedage i så lang tid som du har på skydebanen. Hvilket jo så også har betydet at vi er gældfrie og har en lille sum på kontoen. Jeg vil ikke remse alt op fra din tid på skydebanen, dels fordi at jeg jo først er kommet til senere, så af gode grunde ikke vil bevæge mig ind på det, og dels for ellers bliver maden nok kold.
Du skal vide at jeg ikke altid har været enig i dine beslutninger, men har altid været loyal. Man kan ikke agere som formand, hvis ens næstformand er iloyal. Og sammen har vi —selvfølgelig med de til den tids bestyrelsesmedlemmer, – fået et rimeligt godt skydecenter op at stå – som dog så også med tiden har krævet mere og mere. Og med den tiltagende digitalisering gjort nogle ting nemmere og andre ting mere besværlige. Bare for at nævne nogle ting, så fra at have en jagt og trapbane, så blev trapbanen lavet om til en sportingbane, så tog tingene fart, nye huse til maskiner på jagt banen, dog godt hjulpet af Kjeld Senger og Günther Meyenborg, som kunne se formålet med store huse, må ærligt indrømme, at jeg kunne ikke se ideen på tegningerne, men da de var færdige, så var det godt vi havde haft kyndig hjælp. Betalingssystem, sporting bane to, senere nr. 3 og så også en sporting 4, som dog skal sættes op og tages ned. For så ikke at glemme jordvoldene. Du har godt nok ikke selv kørt jorden til, men dig og Poul-Erik muliggjorde det, selvom om naboen gjorde alt for at det ikke skulle blive til noget. Dog har disse udvidelser også gjort større behov for hjælp, frivillig hjælp, og det virker ligesom efter coronakrisen, at denne denne hjælp ikke er eksisterende.
Nyt køkken, toiletter og vandværksvand i klubhuset. Nu mangler kun en netforbindelse .
En ting har jeg dog altid undret mig over du har sagt, og ikke kunnet forstå, ingen har kunnet forstå det ikke engang dig selv, for du vidste det ikke. Når der til tider var sløj med skytter, og omsætningen ikke var stor, så har du altid sagt at skidt med det, vi kan holde et år helt lukket uden det betyder noget, vi har råd til det. Men så kom coronakrisen og dets nedlukninger. Vi besluttede at følge sundhedstyrelsens anbefalinger, og lukkede ned. Ikke alle har været tilfreds med det, men hvad fanden det var vores beslutning, der kom

dine ord til sin ret, vi behøvede ikke at spekulere over husleje, forsikringer, renovation og andet, vi havde råd til at have lukket, og det var en dejlig ting,ikke at skulle gå og spekulere over hvordan får vi det hele betalt.
Vagn skydecentret har været dit et og alt, næsten, må vel være en smule vemodig at nu skulle ta grimen af hesten og sadle om, der findes ikke en ledning eller sten eller stykke træ som ikke har været over din beslutning, nu tager andre over, men er sikker på at de vil passe lige så godt på skydebanen som du har gjort, og så er det jo stadig tilladt at komme med ideer og lidt konsulentbistand, for der kommer sikkert noget som vi ikke har i tankerne, som du har styr på. Du vil nok aldrig slippe skydebanen helt, bare rolig det skal du heller ikke. Vi regner da med at du vil være fast mand i teamet til stævner o.s.v. Der vil nu komme en overgangsfase, hvor telefonen ringer og du bliver nødt til at svare, at det måske ikke lige er dit bord mere, men du skal da nok give det videre, og der er jeg sikker på at der vil du også bistå med den fornødne hjælp.
Du har aldrig sagt nej til at hjælpe nogen, det være sig i din søsters sommerhus på Rømø, eller f.eks. hjælpe en anden skydeklub, når en eller anden maskine drillede, så har du sat dig ned i huset og fået maskinen til at virke, du har gjort dig synlig i både jægerforbundet og flugtskydningsforbund og skytteunionen. Men du har din mening og du har din holdning, og den er næsten fast, klippefast ja nærmest urokkelig. Det kan være en god ting, men også give bagslag. Men som ålen sagde, man må sno sig.
Ja hvad vil du nu få tiden til at gå med? Tja det ved du sikkert selv, og jeg har nu også en ide hvad du har tænkt på, nu skal du jo ikke puste mere fiber, i denne omgang. Du er ikke typen som vil sidde hjemme ved køkkenbordet ret længe. Hvis du har læst Jyske og for ikke at glemme børsen, så skal du ud og lave noget, noget som ikke får dit pis i kog, men som du kan gå at fornøje dig med. Meeen kan jo være svært ikke at tage styringen, selvom det skal være fornøjeligt.
Til sidst vil er overrække dig et potpourri at gaver for din indsats, du er svær at finde noget enestående til, så har gjort ligesom en halvdårlig musikker til en fest, vi prøver med et potpourri af noget jeg tror svinger, så plejer man at ramme nogenlunde bredt, så er alle måske glade.
Næstformanden beder forsamlingen rejse sig og udbringe et 3 foldigt leve for Vagn .
Der overrækkes gavekurv, gaver, gavekort m.m.
Brian Geertsen beder om ordet:
Holder en kort tale til Vagn om den tid de har arbejdet sammen omkring skydebanen i Lund.

Kjeld Rahbek:
Vi har i det forgangne år mistet en af vores skydekammerater (Frede Rasmussen)
Forsamlingen rejser sig og holdet et minuts stilhed.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Formanden får ordet:
Takker for de pæne ord og er klar over at det ikke bliver nemt at stoppe.
Takker Johannes Rode for indsatsen.
Tillykke med valget til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Formanden overrækker en buket blomster til Christa, Anette og Vivian.
Tak for god ro og orden

 

TAH Skyde baner 2022

Så er der ved at blive liv i de fleste skydebaner i Sønderjylland.

  • Lund: hver lørdag fra kl. 13-16 frem til d. 21-3
  • Bredebro: hver søndag fra kl. 10-14 frem til ????
  • Ballum: hver søndag fra kl. 11-13 frem til d. ????
  • Tinglev: hver lørdag hele året, fra kl. 13-15
  • Skærbæk: hver lørdag fra d. 14-2. kl. 10-13 frem til d. ????
  • Søgaard: ????
  • Tiset: ?????
  • Nordborg: ?????