Alle indlæg af Anders

Referat Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent:

2. Formandens beretning:

Bestyrelsen foreslog Johannes Rode

Johannes blev valgt.

Referat af generalforsamling fredag d. 17. juli 2020 kl. 18:30

Formanden bød velkommen. Dagsorden:

29 deltagere

Bekendtgjorde at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet første gang d. 28. februar med afholdelse d. 20. marts 2020 og anden gang d. 22. juni 2020 på mail, i klubhuset og på hjemmesiden.

Generalforsamlingen var planlagt til d. 20. marts 2020 – og nu afholdt d. 17. juli 2020 grundet Corona Pandemi.

Velkommen til Generalforsamlingen i Lund Flugtskydningsforening.

Det er dejligt igen i år at se, så mange har lyst til at deltage i vores generalforsamling. Mødet afholdes efter samme køreplan som vi plejer, så på nuværende tidspunkt burde forretten være godt overstået og der er bestilt hovedret og dessert når vi er nået igennem dagsorden. Jeg håber vi får et godt møde og nogle hyggelige timer efterfølgende.

Det var så den oprindelige indledning på beretningen som jeg var begyndt på omkring 1. marts, ikke fordi jeg var nået særlig langt, det er mange år siden jeg har haft så svært ved at få lavet beretningen og det er bestemt ikke blevet lettere efter den ufrivillige Corona pause. En pause som vi ikke selv havde den store indflydelse på, en pause som har givet anledning til mange forskellige frustrationer, ikke mindst i forbindelse med genåbningen af banen. I bestyrelsen, som i resten af samfundet er der selvfølgelig forskellige holdninger til Corona, smittefare, forsamlingsforbud og så videre. Vi har i bestyrelsen med stort flertal valgt at følge en forsigtig linje med baggrund i de ikke altid særlig entydige vejledninger. Men nu er vi heldigvis godt i gang igen og dermed tilbage til den mere traditionelle del af beretningen.

Det er i år 50 år siden foreningen blev oprettet, dog ikke med den nuværende fysiske placering. De første år flyttede aktiviteterne et par gange til diverse adresser i og omkring Saksborg, før den flyttede til den nuværende placering. I 1978 blev det første rigtige klubhus bygget, det kostede ca.12.000 kr. og er gennem flere omgange udvidet og moderniseret til den nuværende stand. I foråret 1987 blev der lagt strøm ind på banen og de første 2 brugte automatmaskiner til jagtbanen blev indkøbt. D. 12. juli 1992 blev det første DM i Lund afholdt, 80 duer jagtskydning med rekord deltagelse – 113 skytter. Jes J. Hansen blev Danmarks Mester og Svend Jensen fik bronze, der var 11 skytter i finalen, heraf 6 fra Lund. I 2001 kunne vi fejre indvielse af den første Sportingbane i Lund og dermed også i det sydlige Danmark. I 2010 kom første etape af de store jordvolde, og blev lige akkurat klar så vi kunne etablere Sportingbane 2, som gjorde det muligt at afvikle vores første Sporting DM i Lund.

Det var nogle små nedslag i vores fortid, hvor kun nogle få af de mange store fremskridt og begivenheder er nævnt. Jeg ved at der et eller andet sted findes en meget mere detaljeret gennemgang af banens historie, som Alfred på et tidspunkt samlede, sammen med Paul Erik.

Jeg ved også at jeg har det et eller andet sted, men kan desværre ikke finde det. Derfor håber jeg at, der er en eller anden (med mere orden i arkiverne) som kan finde det, så vi kan få det gemt og evt. genudgivet.

Men der er da ting fra vores historie jeg er blevet opmærksom på, da jeg kikkede i den store stak af diverse papirer jeg har gemt. Vi har gennem tiden haft en meget trofast kerne som har stået bag klubben. I bestyrelsen har vi efterhånden fejret en hel del 25 års jubilæer, vi kan i år fejre et af de mere sjældne 40 års jubilæer, det vender jeg tilbage til, som dagens overraskelse lige efter beretningen. Foreningen er trods de 50 år kun lige ved at være færdige med at slide den kun 3. formand op. I vil når vi kommer til regnskabet, også kunne se at, vi trods diverse kriser undervejs har holdt fast i en sikker økonomi, så vi klarer nok også Corona krisen.

Når jeg så kikker lidt fremad, kan jeg meget tydeligt ane den næste store udfordring, kommunens miljøkrav til anlægget. Sidste år lige efter afslutningen havde vi indkaldt til et par formiddage med oprydning på banen. Trods det meget skuffende fremmøde syntes jeg virkelig vi fik ryddet fint op, men det var kommunens miljøtilsyn ikke helt enige i. Der skal samles flere due stumper op. Så der skal herfra lyde en kraftig opfordring til en meget større opbakning til oprydningen i år. Der var flere i bestyrelsen der antydede at, hvis ikke der blev bedre opbakning gad de ikke mere, mig selv inklusive. Skal vi til at leje personale til opgaven kan det efter min menig blive livstruende for banen.

Jeg har i år valgt ikke at gennem gå sæsonen så grundigt som jeg plejer, men blot konstatere at, vi også i 2019 havde mange Lund skytter med til diverse mesterskaber, hvor det også blev til pæne placeringer. Vi afholdt de sædvanlige skydninger, pokalskydningen i foråret og DJ Sporting Mesterskab og afslutningsskydningen i efteråret. TAH holdskydning var som det har været gennem mange år, et stort aktiv for banen. Det giver hvert år øget aktivitet på Jagtbanen i ugerne op til opstart og selvfølgelig i de 6 uger turneringen varer. Aktiviteterne på sportingbanen har også været i konstant fremgang. Når jeg så kikker lidt på antallet af deltagere og placeringer i de forskellige sporting skydninger, synes jeg det kniber lidt mere. Vi er nok nogen som er ved at blive lidt for gamle og magelige, så er det til gengæld glædeligt at vi har en hel del unge skytter på vej frem. Vi må så bare håbe de kan holde gnisten oppe, det er ikke blevet lettere af 2020 sæsonen med Corona. Jeg håber virkelig, vi til næste sæson kan vende tilbage til lidt mere normale tilstande.

Som afslutning på den lidt afkortede beretning vil jeg som jeg plejer slutte af med at takke alle, der har været med til at drive banen og aktiviteterne i 2019. Tak til alle medhjælperne, til sponsorer og mine kolleger i bestyrelsen og sidst men ikke mindst til alle vores trofaste brugere.

Tak for 2019 sæsonen.

Og nu tilbage til det tidligere omtalte 40 år jubilæum. Det er som de fleste af jer sikkert ved, eller har gættet jer til, Jes Peter Andersen der har været i bestyrelsen i 40 år. Når vi kikker fremad, en næsten uoverskuelig lang periode, kikker vi bagud forstår man måske ikke at der er gået 40 år. Jeg har i den forbindelse kikket lidt i den gamle protokol og vil her komme med et par nedslag for at fortælle lidt fra de 40 år i foreningen og dermed også Jes Peters’ tid i bestyrelsen. I 1980 kom Jes Peter i bestyrelsen men, så tidligt som i 1976 er han nævnt med en førsteplads i mesterrækken med 21 i 24 (det havde nok ikke givet en 1 plads i 2020). I 1977 blev der indkøbt 30.000 duer sammen med Søgård til 20 øre stykket. På generalforsamlingen i 1980 blev det bestemt at serie prisen skulle være 14 kr. I 1979 var årets omsætning 38.427,50 kr. I 1985 var der krise i foreningen, da den daværende grundejer gik konkurs, men også det kom foreningen igennem. Derfra begyndte det at gå stærkt. I 1992 blev banen medlem af Flugtskydningsforbundet og fik lov til at afvikle det første DM i foreningens historie. Det blev

ikke det sidste, siden har foreningen afviklet adskillige Danske Mesterskaber og Forbunds Mesterskaber i Jagt og Sporting.I 2010 blev de store jordvolde bygget. Det blev så lidt et sidespor, men når man kikker på et 40 års bestyrelses jubilæum i en kun 50 årig forening bliver det let til historieskrivning. Alt det har Jes Peter været en del af. Nu tilbage til Jes Peter’s skyde præstationer. Som tidligere nævnt, og som det første jeg har fundet frem. En 1. præmie lokalt i 1976, som kun 1 af 3 skytter har han vundet DM Jagtskydning individuel 2 gange (i 1987 og i 1995) og har været med til at vinde hold DM i jagtskydning flere gange. Efter vi i 2001 fik vores første Sportingbane har det været Jes Peters foretrukne disciplin og han har været en flittig deltager i DM, EM og VM stævner. I de sidste mange år, efter han blev pensionist, har han valgt at tilbringe et par vintermåneder i Syd Afrika. Men når Jes Peter ikke er ude i verden, sørger han for at græsset er klippet og banen er åbnet. Tusind tak for indsatsen i foreløbig 40 år. Vi håber at du fortsætter i mange år endnu. I bestyrelsen har vi været meget i tvivl om hvad man giver en mand der har alt, hus, campingvogn, bil og cykel, derfor er vi blevet enige om at give et pænt tilskud til den næste udlandsrejse.

Endnu engang Tillykke med Jubilæet og tak for indsatsen. Formanden overrækker gave til Jes Peter og der tages billede af dem.

Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt.

4. Indkommende forslag. Ingen

3. Kassererens beretning/ regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet, udvisende et overskud på kr. 37.095,-

Ingen spørgsmål.
Beretning blev herefter med klapsalver, enstemmigt godkendt.

5. Valg til bestyrelsen

På valg:
Vagn Gad Lauridsen
Andreas Nissen (modtager ikke genvalg) Christian Bindzus
Bjørn Hemme
Bode Schrøder
Michael Jepsen

Vagn, Christian B, Bjørn, Bode og Michael blev enstemmigt genvalgt.

Suppleant – Bent Sørensen blev enstemmigt valgt ind i stedet for Andreas Nissen.

Suppleanter på valg: Bent Sørensen og Anette Siebert

 

Anita Brandorff blev enstemmigt valgt ind, i stedt for Bent Sørensen og Anette blev enstemmigt genvalgt.

6. Valg af revisorer

På valg:
Paul Jørn Tingleff Brian Geertsen

Begge blev enstemmigt genvalgt.

7. Eventuelt.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Formanden får ordet:
Takker Johannes Rode for indsatsen.

Takker ligeledes Andreas Nissen for den tid han har været i bestyrelsen. Men håber at vi fortsat kan have glæde af hans hjælp i forbindelse med junior arbejdet. Han fik en buket blomster med hjem til Anette.

Blomster og tak for hjælpen til Christa og Anette.

Tak til alle fremmødte og velkommen i bestyrelsen til Bent Sørensen og Anita Brandorff.

Generalforsamling

Lund Flugtskydnings forening
Indkaldelse til generalforsamling 2020
Generalforsamlingen afholdes fredag den 17. juli kl. 18.30
på Saksborg kro
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest
4 dage før generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding nødvendig p.g.a. spisning.
Tilmelding på banen, eller til Vagn G Lauridsen vgl@mail.dk
Senest lørdag den 11. juli

Jule Nyhedsbrev 2019

Alle brugere og modtagere af Lund Flugtskydnings nyheds mail

Ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

 

Jeg vil igen i år benytte lejligheden til at sige tak for det gamle år til alle vores brugere som har benyttet banen flittig gennem hele sæsonen. Et år der har budt på rigtig god deltagelse i de forskellige skydninger, både til træning og deltagelse i diverse holdskydninger og mesterskaber.

 

En særlig tak skal der også i år lyde til alle de frivillige og bestyrelsen som igen i år har ydet en fantastisk indsats og som ved deres deltagelse i vagtplaner og ekstra vagter i forbindelse med stævner har gjort det muligt, igen i år, at kunne afvikle diverse stævner og afslutte sæsonen med Jægerforbundets Sporting Mesterskab med ny deltager rekord.

 

Men når det så er sagt, bød november også på et par store skuffelser. Vi var af kommunens miljøtilsyn blevet pålagt at opsamle duestumper og haglskåle på banen. I den forbindelse valgte vi bestyrelsen at bede om jeres hjælp i 3 timer, en af to søndage, med mulighed for frisk luft – deltage i samværet og lidt af det sure. Bestyrelsen og de faste medhjælpere mødte som de plejer, talstærkt op, tak for det. Når det så kommer til brugernes/jeres fremmøde var det mildt sagt en meget stor skuffelse. Antallet af fremmødte kunne næsten tælles på fingrene på en hånd den første søndag og søndagen efter var det endnu ringere. Jeg håber i kan forestille jer, hvordan det har påvirket motivationen hos de faste medhjælpere og bestyrelsen, som hele sæsonen fra januar til afslutningen sidst i september sørger for at alt er klart til at modtage jer som benytter banen. Jeg håber vinterpausen har været med til at hæve motivationen, for jeg kan ikke på nogen måde se hvordan vi skal kunne skære i diverse tilskud til indskud og ungdoms arbejde samt hæve priserne nok, til at drive banen med lønnet personale.

Jeg håber at dette sure opstød kan give anledning til eftertanke og få flere til at støtte op om vores medhjælpere og genskabe motivationen. Evt. selv melde sig til en vagtplan, jo flere vi er til at dele opgaverne, jo lettere/sjovere bliver det.

 

Efter vinterpausen og for mange, forhåbentlig en god jagt sæson, starter vi træningen op som vi plejer første lørdag i januar, så det bliver den 4. januar 2020 kl. 13.00 til 16.00, og vi følger også her traditionen med æbleskiver og gløgg, jeg håber rigtig mange vil kikke forbi så vi kan få sæsonen skudt godt i gang.

 

Med venlig julehilsen

 

Lund Flugtskydning

Vagn Gad Lauridsen

TAH Skyde baner 2020

Så er der ved at blive liv i de fleste skydebaner i Sønderjylland.

  • Lund: hver lørdag fra kl. 13-16 frem til d. 21-3
  • Bredebro: hver søndag fra kl. 10-14 frem til ????
  • Ballum: hver søndag fra kl. 11-13 frem til d. ????
  • Tinglev: hver lørdag hele året, fra kl. 13-15
  • Skærbæk: hver lørdag fra d. 14-2. kl. 10-13 frem til d. ????
  • Søgaard: ????
  • Tiset: ?????
  • Nordborg: ????? 

Jule nyhedsbrev

Først vil jeg traditionen tro starte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

I år vil jeg samtidig benytte lejligheden til at rette en særlig tak til alle der i 2017 har hjulpet til på banen, uden de mange frivillige ville vi i bestyrelsen aldrig være kommet igennem så travl en sæson som 2017, tusind tak. Efter vinterpausen ser vi nu frem til den nye sæson. Som det efterhånden er blevet tradition, starter sæsonen igen i 2018 første lørdag i januar, det bliver så d. 6. januar kl. 13.00 til 16.00 der bliver også i år serveret gløgg og æbleskiver. Som det ser ud lige nu bliver 2018 lidt mindre travl end 2017, vi har pt. kun 2 stævner på programmet Jæger forbundets udtagelses skydning på Jagtbanen søndag den 27. maj og Jæger forbundets Sporting mesterskab den 15. september. Jeg har lovet Christian B. at gøre opmærksom på at pokalerne fra afslutningen nu er graveret og nypudsede klar til afhentning på banen.

Generalforsamlingen bliver fredag den 9. marts så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Med venlig julehilsen
Lund flugtskydning
Vagn Gad Lauridsen