Generalforsamling 2024

Generalforsamling Lund Flugtskydning

Saxborg kro fredag d. 01-03-2024 kl. 18,30

 Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Formandens beretning. 
  3. Kassererens beretning/ regnskab. 
  4. Indkommende forslag. 
  5. Valg.  

Bestyrelse på valg: 

Andreas Nissen (modtager genvalg)

Bent Sørensen (modtager genvalg)

Christian Bindzus (modtager ikke genvalg)

Bjørn Hemme (modtager ikke genvalg)

Bode Schrøder (modtager ikke genvalg)

Michael Jepsen (modtager genvalg) 

Suppleanter på valg hvert år 

Kennet Nissen (modtager genvalg)

Anette Siebert (modtager genvalg) 

  1. Valg af revisorer på valg hvert år. 

Poul Jørgen Tingleff (villig til genvalg)

Brian Geertsen (villig til genvalg) 

  1. Eventuelt.

Skriv et svar