Generalforsamling

Lund Flugtskydnings forening
Indkaldelse til generalforsamling 2020
Generalforsamlingen afholdes fredag den 17. juli kl. 18.30
på Saksborg kro
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest
4 dage før generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding nødvendig p.g.a. spisning.
Tilmelding på banen, eller til Vagn G Lauridsen vgl@mail.dk
Senest lørdag den 11. juli

Skriv et svar